Dokumenty dotyczące Rębkowa – tajemnice, nierozwiązane zagadki 

ostatnia korekta 25.01.2006

Szubienica

Jest w Rębkowie szubienica lecz nie zachowały się dokumenty które jednoznacznie wskazywały na czas w jakim ona została postawiona. Najbardziej prawdopodobna jest wersja, że szubienica pochodzi z okresu powstania styczniowego. Prawdopodobnie jej pierwotnym miejscem postawienia był las między Ewelinem a Hutą Garwolińską i Starą Hutą. Jest tam miejsce które na starych mapach oznaczone jest jako szubienica – patrz mapa z 1932 roku /na godzinie jedenastej/. Opis wydarzeń związanych z szubienicą jest w niesygnowanym maszynopisie na stronach 14 i15. Sądzę, że opis ten zawiera kilka błędów i tak jako rok odbicia chłopów jest podana data 1844 a w tamtym czasie na ziemiach polskich nie było represji natomiast jeśli się przyjmie, że w maszynopisie jest błąd i zamiast daty 1844 powinna być data 1864 to wtedy zgadza się nie tylko czas represji ale także dalsze losy Walentego Witaka, jednego z trzech uczestników odbicia skazańców który w kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach występuje jako Wilhelm Witaman – konduktor niemiecki.

Kurhan?

Pod borkami, za zabudowaniami Głowalów, w kierunku Borek jest wzgórek. Jego średnica to około 40-50 metrów – piszę średnica lecz nie jest to wzgórek okrągły. Moim zdaniem, przyroda takich wzgórków nie robiła. Czy jest to miejsce po zabudowaniach młyna? Raczej nie bo zbyt daleko od starego koryta. Co ten wzgórek może kryć? Jest prawdopodobne, że kurhan! Zaledwie dwieście metrów od szczytu tego wzgórza znaleziono przecież dobrze zachowane dwa grobowce z przed 4300 lat więc może tam też było miejsce grzebalne?

Stare grodzisko?

Oglądając zdjęcia satelitarne Rębkowa znalazłem na polach należących do Parceli /pole Traczyka/ wyraźne koło o średnicy około 200-250 metrów Czy przyroda pozostawia po swojej działalności koła? Raczej nie - co prawda w odległości około 300 metrów od tego widocznego z kosmosu koła jest na rzece zakole o podobnym wyglądzie lecz do koła mu daleko. Pozostałością po czym może być to koło? Taki ślad, widoczny z kosmosu może oznaczać, że ziemia w tym miejscy ma inna strukturę. Może więc to być dawne zakole rzeki chociaż przeciwko tej wersji przemawia to, że woda musiała by płynąć cofając się co raczej nie jest możliwe lub co jest bardziej prawdopodobne, że jest to ślad po fosie na co wskazuje niewielka odległość od rzeki i prawie pełne koło o;innej” ziemi.

Z jakich czasów może być ta pozostałość? To musiało by być ponad 800-1000 lat lub dawniej bo w źródłach pisanych nie zachowały się żadne wzmianki o ewentualnym grodzisku w tej okolicy. Tu można obejrzeć to miejsce.

Wodociąg

Czy w Rębkowie były w średniowieczu wodociągi? Znalezione na działce Szczepana Karczmarczyka rury drewniane są świadectwem, że kiedyś nimi doprowadzano wodę ze źródła do .. no właśnie do czego? Nie wiem ale jest prawdopodobne, że do studni jaka kiedyś była przy drodze. Studnia ta była miejscem zaopatrywania się w wodę Podsadowca gdzie występowały kłopoty z wodą. Studnia była jeszcze widoczna w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Prawdopodobnie studnia pierwotnie była wykonana jako drewniana. Tego typu drewniane rury jakie znaleziono na działce Szczepana Karczmarczyka łączone na tuleje metalowe były w Polsce powszechnie stosowane już we wczesnym średniowieczu w miastach do doprowadzania wody pitnej ale na wsi?

Prośna Górka

Nawet starzy mieszkańcy Rębkowa nie bardzo wiedzą gdzie jest Prośna Górka a ci co wiedzą nie są pewni skąd wzięła się nazwa. Jedna z wersji przekazów z przeszłości głosi, że w czasach Potopu Szwedzkiego były tam umocnienia i wielu Szwedów poległo i tam ich pochowano. Ponoć jeszcze 70-100 lat temu wyorywano tam różne przedmioty lecz nie zachowały się ani znaleziska ani informacja co to mogło być.
Przed samym wybuchem IIWS prowadzono tam ponoć wykopaliska archeologiczne lecz nie zachowały się żadne zapiski na ten temat.
Gdzie jest ta Prośna Górka? Na Polu u Mianowskich, na granicy dawnych „sołtysek” i pól gospodarzy. Jest to na mapie najwyższy punkt pól Starego Rębkowa.

Zastrzeleni Niemcy 1944

Lata zakłamywania historii przez komunistów, lata gdy niebezpiecznie było głosić coś innego niż oficjalna propaganda spowodowały, że wiele bardzo ciekawych historii dotyczących wydarzeń II WS odeszły na zawsze wraz ze śmiercią świadków wydarzeń. Jedną z takich tajemnic jest miejsce pochówku żołnierzy niemieckich i tych co zginęli podczas walk i tych wziętych do niewoli w Rębkowie w lipcu 1944 roku.
Rębków jak i wiele innych miejscowości w Polsce nie Armia Czerwona wyzwoliła a AK. W starciu zginęło kilku Niemców i kilkunastu dostało się do niewoli. Ich dalsze losy są nieznane.

Żydzi

W Rębkowie, podczas okupacji przechowywano w kilku miejscach Żydów. Najprawdopodobniej przeżyli tylko Żydzi przechowywani u Niedźwieckich na Podsadowcu.. Był to prawdopodobnie ojciec z synem. Żyd który był przechowywany na Borkach po przeniesieniu miejsca ukrycia na Wilkowyję został zdradzony i zabili go Niemcy podczas ucieczki.

Stanowiska archeologiczna

W Rębkowie jest oznakowanych pięć stanowisk archeologicznych i kilka nie oznakowanych miejsc o których wiadomo, że coś tam jest.

Zaginieni

Po Powstaniu Styczniowym - około 1864 roku - Rębków opuścił Walenty Witak. Miał wtedy 24 lata. Widziano go przed pierwszą Wojną Światową w Warszawie w mundurze konduktora niemieckiego i nosił wtedy nazwisko Wilhelm Witaman1.
Jednym z zaginionych podczas Wielkiej Wojny dziś zwanej Pierwszą Wojną Światową był Ludwik Tracz. Był on wśród zmobilizowanych do wojska w 1913 roku i z wojny nie powrócił. Jest wysoce prawdopodobne, że nie zginął na wojnie tylko gdzieś się osiedlił i do rodziny nie wrócił.
W czasie II WS w Rębkowie zaginął ......... cdn

Dokumenty PSLu

W zabudowaniach Rosłańców na Parcelach zostały zakopane dokumenty PSLu. Niestety nie wiadomo ani kiedy ani gdzie zostały zakopane ani co zawierały, że je trzeba było zakopać. Jest prawdopodobne, że zakopano je około 1947 roku czyli wtedy gdy komuniści zaczeli prześladowania działaczy ruchu ludowego!

Czy wyrok wykonano?

Po wojnie sądzono za współpracę z Niemcami granatowego policjanta z Rębkowa Parceli lecz mimo że skazano go na śmierć to jest prawdopodobne, że został wysłany jako „ochotnik” do Korei. cdn

Zwierowka czy Żwirówka?

Tam, na tej wsi są same piachy to pewni  dlatego Żwierówka?
Nie, ta nazwa pochodzi od carskiego majora Aleksandra Zwierowa który dostał od cara w 1836 roku folwark w Rębkowie. Ponoć to właśnie on rozparcelował ziemie między Rębkowem Starym a Wilkowyją i stąd nazwa Zwierowka. Ta właśnie nazwa znajduje się na starych mapach.

Początek budowy strony 28.07.05 © Stefan Jerzy Siudalski ostatnie uzupełnienia 25.01.2006

powrót do strony głównej

1Patrz opis na tej samej stronie przy informacjach o szubienicy

/html> > /html>