Szkola - Rębkow - duża historia małej wsi

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

Szkola

Rębków - nauczanie, historia szkoły

ostatnia zmiana 27.12.2013 ©Stefan Jerzy Siudalski

Szkoła to nie tylko kolejny budynek w którym na przestrzeni lat uczyły się dzieci, to nauczyciele, uczniowie i to wszystko umieszczone w konkretnych uwarunkowaniach politycznych - co widać na szkolnych zdjęciach.
Czy może być coś ciekawego w historii rębkowskiej szkoły?

Tak, nadspodziewanie dużo i czas aby zebrać uciekające razem ze starzejącymi się ludźmi informacje, odczytać na nowo zdjęcia i prześledzić losy zarówno tych co odeszli, tych co wyjechali i tych co pozostali a także  tych co po latach wrócili do Rębkowa bo tam było zawsze ich miejsce.
..a w Rębkowie, a w Rębkowie wszędzie naszych przodków ślad, wszak mieszkali oni tutaj od tysiąca z górą lat...

Zdjęcia szkolne
Wg Stefana Zielińskiego kolejno nauczycielami /dyrektorami / szkoły byli za czasów zaboru  rosyjskiego i Wielkiej Wojny  - Patwienka, Kazimierz Siudalski, Stefan Dziubak, po 1918  - Wójcicki, J. Wójcicka,  Karczmarczyk Apolonia, Tobiasz Helena /1924- 1932?/ , Kasperkiewicz Julian /1940-1944 a także wcześniej/ , Adamczyk ,Jurek Wojciech, Młynarska ?, Witak Józef, Gienia Kruszewska /z męża Ogonowska/ siostry Jadwiga i Stanisława /przez pewien czas także Helena/ Pludrakowskie /od około 1952 do około 1966?/.
        W czasach zaboru rosyjskiego w szkole, poza oficjalnym programem, prowadzono tajne nauczanie zarówno w samym Rebkowie jak i na Kolonii Rebków . Po pewnym czasie do władz carskich dotarła informacja o tym  i podjęta została decyzja o aresztowaniu nauczyciela który prowadził zakazaną naukę. Całe szczęście, że woźny sądowy Ruta usłyszał o tym i zdołał uprzedzić i dzięki temu nauczyciel zdołał wcześniej wyjechać. Było to prawdopodobnie przed 1905 rokiem bo po strajku powszechnym właśnie w 1905 roku nauczanie na terenie zabory rosyjskiego odbywało się po polsku. Chociaż w książce Tadeusza Piesio "Historia Ruchu Ludowego..." są informacje o tajnym nauczaniu jeszcze w latach 1910-1912.

Podczas Pierwszej Wojny Światowej szkołę prowadził Kazimierz Siudalski /zdjęcie poniżej/.

W okresie międzywojennym szkoła była dwuklasowa ale pięciooddziałowa czyli dzieci z poszczególnych klas chodziły na zmiany ponieważ były tylko dwa pomieszczenia do prowadzenia lekcji. Podczas II WS było już sześć klas pomimo, że szkoła mieściła się w tym samym budynku. Zaraz po wojnie uczniowie klas od piątej chodzili do szkoły w Hucie Garwolińskiej aż do czasu wybudowania szkoły murowanej w Rębkowie /około 1958 roku/  szkoła została przeniesiona do budynku dworu. W latach 1950-1958 były tam prowadzone zajęcia dla czterech pierwszych klas.

około 1915/16  - w Rębkowie stacjonują Niemcy
Antoni Rogulski, Franciszek Witak, Stefan Siudalski, Tudek, Wójciak, Ruzia Rychlik, Stanisław Świesiulski, Bolek Rychlik, Bronisława Siudalska /Kalbarczyk/ ?,?, Witak Janina /Lach/ Kazimierz Siudalski /nauczyciel/ , Franciszka Szeląg, Świesiulska, Marta Siudalska /Rychlik/, Felek Świesiulski,  Janina Siudalska /Lodowska/, Franciszka Witak córka Józefa  i Julianny Kisiel,  ?, Dziwiszek, Helena Witak /Kurowska/, Witak ? /Osiak/, Kazimierz Szeląg,
Proszę popatrzeć - wojna , Wielka Wojna zwana po latach  Pierwszą Wojną Światową a dziewczynki mają haftowane, białe kołnierzyki, dzieci czują się swobodne, zaprzyjaźnione, nauczyciel jest w środku i tylko tym jest najważniejszy, gesty przyjaźni między uczniami, dzieci patrzą  w obiektyw pewne siebie, proszę porównać zdjęcie z 1956 roku,  zwłaszcza ubrania, kołnierzyki, mundurki .
[zdjęcie ze zbiorów Stefana Jerzego Siudalskiego]

Około 1930 roku, Genowefa Mianowska /Niedźwiecka/, Marta Siudalska /Rychlik/, Rękawek / z Parceli/, Stasiek Witak, Władysław Świesiulski, Stanisław Kwiatkowski, Maria Rękawek /Krupa/, Kurowska /Witak/ / Janina Witak /Lach/, Janina Siudalska / Lodowska/, Bronka Witak /Tracz,/ Ostolski Bronek?, Irena Witak /Świder/, Helena Tobiasz ? /nauczycielka/-  zdjęcie z drugiej połowy lat dwudziestych, kilka dziewczynek ma białe kołnierzyki, chłopcy coś  w rodzaju mundurków, co prawda jeden jest na bosaka ale za to czapkę ma, widać czapka ważniejsza
czy to wtedy wybijano szyby?
[zdjęcie ze zbiorów Stefana Jerzego Siudalskiego]

Napis umieszczony na zdjęciu głosi, że jest to szkoła w Rębkowie w 1922 roku. Na zdjęciu są same dziewczynki i sądziłem, że to jakiś kurs dla dziewcząt z całej okolicy ale okazało się, że jest drugie zdjęcie zrobione tego samego dnia ale z chłopcami a więc jest to szkoła z siedmioma klasami ale na zdjęciu są dzieci ze wszystkich roczników. W tle chyba budynek starej szkoły. Nie jest to pewne bo wg innych danych budynek spłonął w 1919 roku a zdjęcie jest z 1922 roku.
Rozpoznaliśmy dwie osoby - w środkowym rzędzie, ostatni po prawej wśród dorosłych to Antoni Siudalski oraz obok nauczycielka Apolonia Karczmarczyk.
[ze zbiorów Tadka Barankiewicza]

Tu rozpoznano oprócz Antoniego Siudalskiego i Apolonii Karczmarczyk także Leonarda Mianowskiego - ostatni po prawej u góry.
Po przejrzeniu zdjęcia rozpozani zostali także:
Jan Piotrowski I rząd 9,
Maksymilian Siudalski II rząd 5, Józef Siudalski II rząd 10, Bolek Karczmarczyk II rząd 13,
Józef Piotrowski IV rząd ostatni po prawej,
Jeśli kogoś rozpoznajecie - napiszcie. Powinni być na zdjęciu ale nie rozpoznajemy:
Jan Karczmarczyk, Świesiulski z Podsadowca,
/zdjęcie ze zbiorów Mirosława Karczmarczyka/

około 1930 roku, przed szkołą, u góry na tablicy jest napisane, że Szkoła Powszechna w Rębkowie nosi imię Juliusza Słowackiego, dyrektorką szkoły jest J. Wójcicka /wg wpisu do świadectwa szkolnego/
Stefan Siudalski, Tadeusz Witak /od Jagniaków/ Gienia Ostolska /Karczmarczyk/, Lodowska Stasia /Kajka/, Helena Zielińska, Wójciak Maria, Wójciak Stanisław, Bronek Ostolski, Krupa Bolesław, Stanisław Zieliński,  Janina Siudalska  /Lodowska/, Władek Zieliński, Karczmarczyk /prawdopodobnie1930-34/,
[zdjęcie ze zbiorów Stefana Jerzego Siudalskiego
]

Szkoła Powszechna w Rębkowie,  /okupacja niemiecka/, klasa V, zakończenie roku szkolnego 1941/42, czerwiec 1942 r.
I rząd od góry, od lewej:  1. Wacław Karczmarczyk,  2.Jabłoński Edmund  ,  3.Witak Tadeusz. ,  4.Wojciech /Stanisław/ Ostolski ,  5. Henryk Rękawek,  6. Henryk Żołądek,  7. Tadeusz Tudek,  8. Zygmunt  Zając ,  9. Ostolski Jerzy.  10. Włodzimierz Tobiasz ,
II rząd
1. Piotrowska Krystyna /Wójciak/ . 2, . Witak  /Zadrożna/ 3. Aleksandra Baran .4. Balas Genowefa /Głowienko/ .5 Gniadek Janina .  6 Ostolska Krystyna ..III rząd:   1. Henryka Półtorak Henryka.    2. Halina Szponder,   3. Irena Lodowska,   4. Wanda Karczmarczyk,   5. Krystyna Kasperkiewicz,  6. Julian Kasperkiewicz /nauczyciel/,   7. Janina Rosłaniec /Siarkiewicz?/,   8. Ewa Kiljańska,   9. Stanisława Załęcka,  10.Wanda Głaszczka  11.Irena Gora
[zdjęcie ze zbiorów  Krystyny  Kasperkiewicz
]

czas okupacji 1942 rok,  Szkoła Powszechna w Rębkowie, klasa VI, zakończenie roku szkolnego 1941/42, czerwiec 1942 r.
I rząd
:  1.Rogulski Stanisław ,  2. Żołądek Ryszard., 3. Witak Zbigniew, 4.Witak Władysław ,5. Sobieszek ??? /?Rychlik Edward/, 6. Kruszewski Stanisław ? /czy Rychlik Stanisław?/, 7. Adolf Rychlik .
II rząd:
 1. Barbara Tudek,  2. Jadwiga Zielińska /Góźdź/,  3 Wanda . Niedźwiedzka  /Tobiasz/
4.Karczmarczyk Genowefa. , 5. Julian Kasperkiewicz,  6. Zofia   Gałązka , 7. Rękawek Halina /Rychlik/ ,  8. Zawadka Franciszka.
[zdjęcie ze zbiorów  Krystyny  Kasperkiewicz
]

Jak widać to nie jest zdjęcie szkolne ale jest na nim młodzież z Rębkowa i chyba z okolicy. Zdjęcie wykonano w czerwcu 1939 roku w środę ale którą? Nie wiadomo ale przy okazji wyszło, że przed wojną śluby dawano w środy i niedziele.
U góry:
1. Parzyszek Henryk, 2. Ziencina Jan, 3. Barankiewiczówna Stanisława, 4.Mianowska Zdzisława, 5. Izdebska Janina, 6. Szostak ?, 7. Traczyk Anna, 8. Niedźwiecka Halina, 9. Baran Aleksandra lub Barankiewicz /z Podbieli/, 10.Gora Irena, 11. Garwolińska Zuzia, 12. Żak Maria ? /Ewelin/, 13. Lodowski Zdzisław,
Środek:

1. Karczmarczyk Wacek, 2. Gałązka Kazimierz /Borki/, 3.Lodowska Irena (Skibińska), 4. nauczyciel Adamczyk, 5.Głaszczka Wanda (Talar), 6. Rękawek Halina, 7. ks. Juszczyk ,  8.Gniadek Janina, 9.Kiljańska Ewa,  10. ksiądz  Bonkowski ?  , 11.Zięcina Helena, 12. Błażejczyk Stefan, 13. Szulik /Ewelin/,
u dołu:
1. Półtorak ?, 2.Witak ?, 3. Wieczorek Edward /1931-2008/, 4. Paśnicki Ryszard, 5. Rogulski Stanisław,  6. Głowala Henryk, 7. Zaręba ?/Ewelin/, 8. Żołądek Henryk, 9. Załęcki Stanisław /Borki/, 10. Ornat Jerzy, 11. Ostolski Jerzy

Szkoła w  Hucie  Garwolińskiej do której chodziły dzieci z  Rębkowa - sądzę, że jest to 195354 rok ponieważ nauczyciele są tak samo ubrani jak na zdjęciach poniżej  
kto rozpozna pozostałe osoby?
I rząd
 -  Kazik Pacek,  Tadeusz  Witak,  Mietek Konopka, ?,
II rząd
- Lolek Wójcik, Marian Witak, Janek Biernacki, Stasiek ?, Zygmunt Zawadka, Rysiek Mianowski, Jasio Głaszczka, ?
III rząd
- Lodowska lub Marysia Głaszczkówna, Wanda Wójciak, ?, Marysia Mikulska, Basia Ruta, ?, Ewa ?, Elżbieta Mędziłło, Irka Mianowska, Marysia Mianowska
IV rząd
 Halinka Tudkówna, p. Kędziorek, p. Danuta Nowakowska, p. Helena Rydz, p. Józef Witak, Ewa Mróz, p. K. Błachnio, p. Witold Warowny, ?
V rząd
1? , Lucyna Salamończyk, Elżbieta Karczmarczyk, Krysia Piętkówna, Krysia Świesiulska, Elżbieta Gałązka, Basia Przybysz[zdjęcie ze zbiorów Mariana Witaka] osoby na zdjęciu rozpoznawali: Krystyna Jerzykowska z domu Świesiulska, Romek Piotrowski,  Stanisław Kot

Huta Garwolińska około 1953 roku,
I rząd:
1. Salomończyk Czesław, 2. Piotr Świesiulski,/Pyza za lasów?/ 3 Mądry ?, 4. Ostolski Franciszek, 5. Ostolski Tadeusz, 6. Rumak Andrzej, 7. Karczmarczyk Jerzy, 8. Mianowski Jan /Ewelin/,
II rząd:
1. Tudek Bogdan, 2. Kot Stanisław, 3. Tracz Tadeusz, 4.  Mianowski Kazimierz,/Tudek z Woli Rebkowskiej?/ 5. Konopka Jerzy, 6. Głowala Józef, 7. Bogusz Andrzej, 8. Zawadka Ryszard, 9. Niedźwiecki /Podsadowiec/, 10. Zalewski Bolesław,
III rząd:
1. ?,2. Kurek ...?, 3. Królikowska Elżbieta, 4. Użarowska Teresa, 5. Połosak Barbara, 6. Zyga Ewa, 7. Siudalska Lucyna, 8. Dziak Kazimiera /Podsadowiec/, 9. Rychlik Maria,
IV rząd:
1. nauczycielka geografii Bokus Kazimiera ,2. nauczycielka biologii Witak Eugenia, 3.  Rydz Helena, 4. Witak Józef - kierownik szkoły, 5.Karczmarczyk /Kędziorek/  Stanisława nauczycielka matematyki, 6. nauczyciel WF Witold Wojewoda ,
Witak Elżbieta z Podbiela, ?z Krystyny
[zdjęcie ze zbiorów  Stanisława Kota
]

Huta Garwolińska 1956 rok klasa V
Od lewej: Danuta Siejka, Wanda Gora /u gory zdjęcia/, Jadwiga Witak, nn, Krystyna Siudalska, ... Mitek. nn, Wanda Wójciak, nn, Kazimiera Błachnio /nauczycielka, Romek Piotrowski, Roman Wałachowski, Janusz Pliwko,
Marysia Biernacka, Anna Gałożka, Andrzej Witak, Janusz Siudalski, Józef Samól, Stefan Paśnicki, Wojciech Afrykański, Jan Ostolski,
nn, Zygmunt Niedźwiecki

Szkoła w Hucie Garwolińskiej rok 1957 klasa VI
I rząd:
Gruzik Wiesiek / Krystyna/,nn, Romek Piotrowski, Zdzisiek Wojdat,  Jan Ostolski, Piotr Świesiulski, Wojciech Afrykański, Józef Samul, Zygmunt Niedziwiecki,
II rząd: .... Salamończyk, Michał Rękawek, Janusz Siudalski, Roman Wałachowski, Kazimierz Pacek /Wola Rębowska/ Ryszard Zdunek /Wola Rębkowska, Andrzej Witak, Józef Jankowski, Paweł Majsterek, Bolek Ruta
III rząd: Barbara Tudek, Halina Mitek, Anna Gałązka, Jadwiga Witak, Danuta Siejka, ..... Mikulska, nn, Maria Król, ... Kalisz, Wanda Gora, ,,, Mitek, ... Ciołek
IV rząd: Danuta Nowakowska, Helena Rydz, ... Karczmarczyk /Kędziorek/, Józef Witak, Kazimiera Błachnio, ... Wojewoda,
V rząd: Maria Głowala, Krystyna Siudalska, Maria Biernacka, Ewa Rychlik, nn
Szkoła w Hucie Garwolińskiej 1958 klasa VII
I rząd:
Michał Rękawek /Podsadowiec/, Wanda Gora /Borki/, Marysia Biernacka /Kolenie/, Roman Wałachowski /Ewelin/,
Wnada Wójciak /Podsadowiec/, ... Mitek /Ewelin/, Stefan Paśnicki /Rębków Stary/, Romek Piotrowski, Zygmunt Niedźwiecki, Janek Ostosli, Pliwka Janusz /Wola Rębkowska/,
II rząd: ELżbieta Karczmarczyk, Krystyna Siudalska, Anna Gałązka, Danuta Siejka, Jadwiga Wita, Andrzej Witak, Zdzisiek Wojdat,
nauczyciele: Tadeszu Warowny, Kruszewska,,,. Błachnio /Bokus/ Kazimiera, Witak Stefania, Karczmarczyk ..., Józef Witak

około 1953 roku szkoła mieściła się Hucie Garwolińskiej, od lewej:
1. Ewa Zyga /WR/, 2. Kurek Wola Rębkowska  , 3. Lucyna Siudalska /R/, 4.  Helena Rydz, 5. Warowny Tadeusz, , 6.Bokus nauczycielka geografii? 7. Barbara Połosak, 8. Teresa Użarowska, 9. Królikowska Elżbieta,
siedzą
: 1. Kot Stanisław, 2. Rumak Andrzej,  3. Głowala Józef,  4. Niedźwiecki Jan /Maciek/, 5. Tudek Bogdan
[zdjęcie ze zbiorów  Stanisława Kota
]

Przedszkole rok 1956
I.
1. Głowienko Jadwiga, 2. Cabajewska Ewa /Krystyna?/, 3. Bonisławska Jola,
4.nn, 5.nn,  6. Włodek Lach, 7. Głowienko..... 8. Marysia Bieńko
II 1. Rumak.... 2. Bożena Bonisławska, 3. Michalczyk Krystyna, 4.
Michalczyk Barbara, 5. Halina Piotrowska, 6. Roman Lach

Przedszkole ok 1956 roku
1. Jola Bonisławska, 2. Włodek Lach [+], 3. Renek Witak
[+], 4. córka przedszkolanki, 5. nn, 6. Marysia Bieńkówna, 7. Piotrowska Halina, 8. Bonisławska Bożena, 9. Rumak....10. Głowienko...

około 1956 roku, Dembecki, Biernacki Adam, Dziak Józef, Witak Grzegorz, Siudalski Jurek, Rychlik Bogna, Boryń Jadwiga , Piotrowski Wawrzyniec /Jasiek/ , Głowala Barbara, Tracz Grzegorz, Boryń  Teresa, Krupa Hanna /Piotrowska/, Urbanek Stanisław, Witak Krzysztof, Krupa Zbigniew,  Mianowska Zofia /Sońka Kwiatkowska/, Ostrowska Janina /Zawadka/ , Ziencina Irena /Dzidka/ ,Przybysz Ryszard, Witak Elżbieta, Dziak ..., Talarek Irena - Jagna /Kałaska/ , Bieńko Barbara /Karczmarczyk/, proszę to zdjęcie porównać ze zdjęciem pierwszym z czasów IWS, wygląda na to, że na tym wcześniejszym zdjęciu dzieci są lepiej ubrane
[zdjęcie ze zbiorów Stefana Jerzego Siudalskiego]

Gdzie to zdjęcie zrobione i kiedy? Ganek szkoły chyba od  strony południowej. Kiedy? Prawdopodobnie około 1957-8 roku. Czy to jest jedna klasa? Nie, to są dzieci dość przypadkowo zebrane  z kilku klas.
U dołu siedzą:
Grzesiek Tracz, Zygmunt Heiduk, Wawrzyniec Piotrowski, Mitek Marian, Krupa Zbyszek,
U góry:
?,?,?, Stasiek Urbanek, Barbara Bieńko, Krzysiek Witak, ?,?, Jagna Talarek, Grzesiek Mróz,
Trochę niżej:
Marysia Bieńko, Zofia Mianowska, Wanda Niedźwiecka, Janina Ostrowska, Boryń Teresa?, Irena  Ziencina,  Trzpil Ryszard, Przybysz Ryszard,
Głaszczak Krystyna /Miśka/ ,Mietek Karczmarczyk,
Ewa Heiduk, Talar Krystyna, Wiesława Siudalska, Hanna Rękawek,
/Zdjęcie ze zbiorów Jagny Talarek
/

"My dzieci z  całego świata, chińczyk braciszek nasz......" taki wierszyk mówiła na uroczystości przed remizą strażacką  Jagna Talarkówna. Który to był roku? Chyba około1956.
Od lewej o góry: Jadwiga Boryń, Bogda Rychlik, Marysia Tracz, ?, Teresa Król, Świesiulska Halina,?,
u dołu: Elżbieta Witak /z za siatki/, Barbara Bieńko, Blanka Karczmarczyk, Ewa Mianowska, Halina Bogusz, Ewa Piotrowska, Wanda Niedźwiecka, Krystyna Ruta,
a w Rębkowie, a w Rebkowie, wszędzie naszych przodków ślad..
.
a to  Jagódka w kilka lat później - w szkole był zespół mandolinistów
Po latach okazało się że Jagna   pisze  wiersze
a ten wiersz jest o życia popołudniu


/Zdjęcie ze zbiorów Jagny Talarek
- spódniczka i bluzka na te występy były prasowane żelazkiem na duszę, kto by dziś tak umiał?/

około 1960-61 roku, kazali stać to stoją a i nauczyciel z boku pilnuje czy nikt się nie wychyla, jeden biały kołnierzyk, rzadnych oznak przyjaźni, Marzec Henryk /nauczyciel/, Piotr Karczmarczyk, Jadwiga Pludrakowska /dyrektorka/, Grzesiek Mróz, Zygmunt Heiduk, Manowski Krzysztof, Krzysiek Witak, Kościesza Marian, Krupa Zbigniew, , Mitek Marian, Wawrzyniec Piotrowski, Marek Andrusieczko, Pszybysz Ryszard, Niedźwiecka Wanda, Irena Ziencina, Szymborski Ryszard?,  Mietek Karczmarczyk, Winek Jacek, Mazurek Marian?,  Stasiek Urbanek, ? Boryniówna Jadwiga, Boryniówna Teresa  Barbara Bieńko /Karczmarczyk/, Zofia Mianowska /Kwiatkowska/, Ewa Mianowska /Ostolska/
[zdjęcie ze zbiorów Zofii Mianowskiej]

Klasa V, 1961 rok
nie w kolejności - Piotrowska Ewa,  Szponder Barbara, Witak Ksawera, Kurowska Wanda, Talarek Hanna, Witak Zofia, Trzpil Danuta, Cabajewska Krystyna, Świesiulska Halina, Talarek Barbara, Niedźwiecka Elżbieta, Tracz Barbara,  Fidryk Regina,
Trzpil Tadeusz, Fidryk Kazimierz, Witak Wiesław, Żak Waldek,  Kościesza Tadeusz, Boryń Barbara, Ruta Szczepan, Afrykański Marek, Karczmarczyk Tadeusz /kamacik/, Niedźwiecki Lucjan, Rosłaniec Zbigniew, Żak Jerzyk, Fidryk Janusz, Witak Grzegorz, Zieliński Ryszard, Karczmarczyk Jan,
Nauczyciele:
Witak Teresa, Pludrakowska Jadwiga, Marzec Krystyna, Dąbrowska Ewa, Pludrakowska Stanisława -  matematyka, Marzec Henryk
[zdjęcie ze zbiorów Ewy Piotrowskiej]

Rok 1961 klasa VI czy IV?
I rz.
1. Markowska Krystyna, 2. nn, 3. nn, 4. nn, 5. Lilka Stefańska, 6. Parzyszek Krystyna, 7. Sieradzka Teresa, 8. Zagrodzki...z Ewelina, 9. Tadek Świesiulski, 10. Julek Głowala,
II rz.
1. Teresa Wieczorkiewicz, 2. Marysia Bieńkówna, 3. Jola Bonisławska, 4.Miśka Głaszczka, 5. Halina Piotrowska, 6. Ewa Hajduk, 7. Szponder Jadwiga, 8. Krystyna Piotrowska

zdjęcie przyniósł Stanisław Kot ale nie wiemy gdzie i kiedy został zrobione? może ktoś wie?
a co dalej? a to już zależy od tych co do tej szkoły chodzili w następnych latach - proszę przesyłać zdjęcia wraz z opisem a umieszczę je na stronie Rębkowa
sądzę, że to zdjęcie pochodzi z lat dwudziestych i mogło być zrobione w Woli Rębkowskiej. Trzeci od lewej,  w dolnym rzędzie ma wysko sznurowane buty które były modne w latach 1920-1925.
Ciekawostki:
- wyglada na to że jeden z nauczycieli ma różne skarpetki,
- zastanawiający jest brak dziewczynek,  

Klasa III ok 1961 roku
Nauczycielka Witak Teresa
Irz. 1.
Gędek Andrzej, 2.Głowala Julian, 3.  Izdebski Włodzimierz, 4. Dębski Tadeusz, 5. Rękawek Władysław, 6. Świesiulski Tadeusz, 7. Bonisławska Jola,
IIrz. 1. Piotrowska Krystyna, 2. Gędek Tadeusz, 3. Wieczorkiewicz Teresa, 4. Markowska Krystyna, 5. Sabała Jadwiga, 6. Piotrowska Halina, 7. Rychlik Barbara,
III rz. 1. Głaszczka Krystyna, 2. Bieniek Maria, 3. Hejduk Ewa, 4. Sieradzka Danuta, 5. Stefańska Lilianna,6. Parzyszek Krystyna,

Zdjęcia ze zbiorów Maryni Kowalskiej - nie segregowane wg lat

I rząd 1. Wiesiek Boryń [+], 2. Zygmunt Niuk /Celestynów/, 3.Reniek Witak [+], 4. Włodek Lach [+], 5. Janusz Witak, 6. Szymborski ....7. Tosiek Mianowski [+]
II rząd 1. Ewa Teperek [?], 2/ Mazurek Tadek, 3/Barbara Przybysz, 4. Polniak Jerzy, 5. Zbyszek Głaszczka, 6. Santrek Janusz [+], 7. Heniek Witak [+], Biernacki Paweł /ksiądz/. 9. Janek [?]  Karczmarczyk, 10. Adam Rychlik
III rząd 1. Głowienko Jadwiga, 2......... 3. Ostrowska Teresa, 4. Teresa Rosłaniec, 5. Talar Grażyna, 6. Ruta Krystyna, 7. Cabajewska Ewa, 8. Michalczyk Hieronim, 9. Wiesiek Ostolski, 10. Heniek Sobieszek,
IV rząd 1. Biernacka Marysia /Podsadowiec/, 2. Świesiulska Barbara, 3. Hanka Rękawek, 4. Stasia Bogusz, 5. Ewa Ragus, 6. Siudalska Teresa, 7. Siudalska Stasia, 8. Krzysztof Głaszczka, 9.Witek Sieradzki


I rząd 1. Wacław Witak, 2. Szymborski ... 3.Janusz Witak, 4. niżej Reniek WItak, 5. Heniek Witak [+], 6. Sobieski Heniek

II rząd 1. Mazurek Tadeusz, 2. Adam Rychlik, 3. Zygmunt Niuk, 4. Włodek Lach [+] 5. Wiesiek Boryń [+]
III rząd 1. Zbyszek Głaszczka, 2. Witek Sieradzki, 3. Krzysiek Głaszczka, 4. Biernacki Paweł, 5. Hieronim Michalczyk, 6. ...
IV rząd 1. Jerzy Polniak [+], 2. Tosiek Mianowski [+], 3. Janusz Santorek [+], 4. Wiesiek Ostolski


Ksawera Witak /Ewa/ Szymborski,,,. Danka Sieradzka, Stasia Siudalska, Baran Marysia /nauczycielka/ ,..... Jola Bonisławska, Żak....., Marysia Bieńko, Ruta Krystyna, Adam Rychlik, Janek WItak, Lach Włodek, Mitek..., Wiesiek Ostolski,. .... Adam Rychlik,


Kolejne zdjęcie do ustalenia, gdzie, kiedy i kto jest na zdjęciu.

Jesteś Na bloga liczniki osobą na tej stronie.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego