PRL - Rębkow - duża historia małej wsi

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

PRL

Historia wsi

Rębków lata powojenne - Ludowej i PRL-u
Dziwny to był czas i dziwnie się zaczął - sporo by pisać trzeba było by oddać te lata - na początek kilka krótkich opowiadań które mają związek z Rębkowem czasu PRL-u lub z latami późniejszymi
"Nie, nie, nie budź mnie, śni mi się tak ciekawie
Jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie" Kalina Jędrusik - słowa  Jeremi Przybora
i ten cytat chyba najlepiej mówi o tamtych czasach a określenie  lat PRLu jako "dyktatura ciemniaków'" /Stefan Kisielewski/ najtrafniej określa władców tamtej epoki
....Rosła noc nierozumna , dojrzewała błędami  
Głupotami się pasła i tyła.
Wychowała zastępy ślepych ludzi
Z których straż swych ciemności zrobiła.....

Opowiadania  

Wyzwoliciele  
Pierwszy dzień w szkole  
Melony  
Grzesiek  
Tadek  
Ten stary zegar  
Stare izolatory  
Samolot  
Snopowiązałka  
Odważniki  
Skarb  
Stoczek Łukowski  
Naukowiec  
Babcia  
Polski kot  
Wysoka woda  
Szła Maniana raz pijana  
Narzędzia z drutu  
Sprzedałem jeże  
Kolorowe


Lata PRL-u Rębków komunisci ofiary komunistów

Rębków lata powojenne - Ludowej i PRL-u

Dziwny to był czas i dziwnie się zaczął - sporo by pisać trzeba było by oddać te lata - na początek kilka krótkich opowiadań które mają związek z Rębkowem czasu PRL-u lub z latami późniejszymi
"Nie, nie, nie budź mnie, śni mi się tak ciekawie 
Jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie" Kalina Jędrusik - słowa  Jeremi Przybora

i ten cytat chyba najlepiej mówi o tamtych czasach a określenie  lat PRLu jako "dyktatura ciemniaków'" /Stefan Kisielewski/ najtrafniej określa władców tamtej epoki
....Rosła noc nierozumna , dojrzewała błędami 
Głupotami się pasła i tyła.
Wychowała zastępy ślepych ludzi
Z których straż swych ciemności zrobiła.....

 Opowiadania

Wspomnienia mieszkańców Rębkowa oraz dokumenty 

  • " Kocioł"  - Andrzej Rumak
  • Historia Spółdzielni Rolniczej w Rębkowie na podstawie  księgi zebrań  - Stefan Jerzy Siudalski

W lipcu 1944 roku w Rębkowie już Niemców nie było – ich miejsce zajęli Sowieci.
Jak wyglądała linia frontu w lipcu 1944 roku? A tak, że Armia Czerwona stała 120 km od Auschwitz – tu jest radziecka mapa
Stała przez pół roku a w tym czasie wojska Józia Słoneczkiem Narodów zwanym pokonywały odległości 1000 -1500 km ale na południu Europy

A jaki siły mieli Niemcy? Cenzura dobrze przez kilkadziesiąt lat pilnowała aby nie publikowano danych o słabości sił niemieckich na linii Wisły – udało się te dane umieścić w książce Kirchmajera „Powstanie Warszawskie” w załącznikach i tak z meldunku dowódcy niemieckiego można przeczytać, że od Puław do Warszawy – około 100 km - Niemcy mieli 30 tysięcy żołnierzy a Sowieci 135 tysięcy, czołgów i dział pancernych odpowiednio 351/670, armat 600/1600 czy te liczby wymagają komentarza?

"Wyzwalanie" od wolności

Lista wywiezionych z okolic Garwolina na zesłanie po "wyzwoleniu" nie jest pełna - udało się ustalić jednak sporo nazwisk / wg Gnata Wieteski/:

....W połowie października wzmogły się aresztowania żołnierzy Armii Krajowej w Obwodzie Garwolin przez NKWD. Wielu z nich zostało wywiezionych w głąb ZSRR, skąd wracali dopiero w 1946- 1947, a niekiedy nawet i w połowie lat pięćdziesiątych. Wielu na zawsze pozostało na "nieludzkiej ziemi". Wśród licznych "Sybiraków" byli m.in.: Tadeusz Józef Majewski, Kazimierz Górzkowski, Józef Mikulski, Stanisław Maszkiewicz, Marian Radomyski, Kazimierz Piesiewicz, Henryk Hyźyński, Jerzy Michalik, Lucjan Porycki ps. "Emes", Piotr Kotlarski, Stefan Lernaciński ps. "Tułacz", Władysław Matusiak, Mieczysław Wincenty Kenig, Piotr Mikulski, Stanisław Woj-ciechowski ps. "Cięciwa", Józef Michalik, Marian Michalik (zmarł w Borowiczach), Julian Stadnicki, Antoni Dąbrowski (zmarł w Borowiczach), i Józef Gawryś (wszyscy ww. z Garwolina), Konstanty Iwanów z Miastkowa (zmarł w Borowiczach), Gabriel Teodor Zieliński (właściwe nazwisko ppor. Okoń ps. "Zagóra"), Henryk Zadróżny z Unina, Marian Zadróżny z Unina, Jan Świesiulski z Rębkowa, Ryszard Zięcina z Rębkowa, Franciszek Witak z Rębkowa, Bolesław Krupa z Rębkowa, Władysław Niedźwiecki z Rębkowa (zmarł w Borowiczach), Bolesław Zarzycki z Wólki Ostrożeńs-kiej, Jan Jakubiak, Stanisław Łysiak z Niecieplina, Aleksander Mikulski z Goździka, Aleksander Kaliński z Goździka, Stanisław Mikulski z Goździka, Czesław Bożek z Sułbin Górnych (zmarł w Borowiczach), Stanisław Wojciechowski z Sulbin Górnych, Zygmunt Mucha z Sulbin Dolnych, Marian Zając z Sulbin Dolnych, Stanisław Saganek ze Sławin, ppor. Stanisław Górkaps. "Nawrót" z Gracjanowa, Stanisław Bober z Kletni, Leon Popławski ps. "Pogar" z Borowia, Edward Czamecki z Kujaw, Adolf Łukomski, Jan Łukomski, Wacław Oskroba, Tadeusz Oskroba ps. "Mały", Jan Tarnowski, Kazimierz Poncyleusz ps. "Silny", Edward Piłka (zmarł w Borowiczach), Mieczysław Frelek, Mieczysław Metera ps. "Jaguar", Kazimierz Metera, Piotr Metera, Marian Bieńko ps. "Orzeł", Czesław Anczarski, Stanisław Jedynak, Włodzimierz Pikuła, Antoni Maciejewski, Józef Huszcza (ww. z Parysowa), Jan Metera z Kozłowa, Józef Metera z Kozłowa, Stanisław Metera z Kozłowa, Stanisław Piekarski z Gozdu, Jan Zawadka ps. "Olcha" z Łukówca, Wacław Górski z Trąbek, Franciszek Cygan ps. "Stolarczyk" z Osiecka, Hieronim Komorowski z Osiecka (zmarł w Borowiczach), Bronisław Rójek z Dębczyny (zmarł w Borowiczach), Julian Odziemczyk z Brzegów, Władysław Pałysa z Oziemkówki (zmarł w Borowiczach), Aleksander Szczygielski z Ryczysk (zmarł w Borowiczach), Piotr Serzysko z Przykór (zmarł w Borowiczach), Jan Serzysko ze Zgórza, Zygmunt Zboina z Choiniaka (zmarł w Borowiczach), Władysław Sokół z Woli Poduchownej (zmarł w Borowiczach), Jan Serzysko z Woli Poduchownej (zmarł w Borowiczach), Piotr Kowalski z Łopacianki (zmarł w Borowiczach), Jan Osiak z Gościewicza (zmarł w Borowiczach), Władysław Szczepański z Samorządek, Rękawek z Woli Rowskiej, Feliks Sowa z Sułbin, Feliks Zadroźny z Leszczyn (zmarł w Borowiczach), Włodzimierz Wyczółkowski z Józefowa (zmarł w Borowiczach), Władysław Kot, Tadeusz Ostrowski, Jan Ponceleusz, Władysław Rękawek, Jan Saganek, Mieczysław Winiarek, Jan Miemicki, Józef Jaworski, Stanisław Piesio Antoni Dudek, Jerzy Maszkiewicz (zmarł l marca 1946 r. w Krasnojarsku), - wszyscy ww. z Miętnego, Edmund Szaniawski z Miastkowa, Jan Włodarczyk ps. "Mostek" z Miastkowa, Bogusław Wojciechowski (właściwe nazwisko por. Bolesław Wójcik ps. "Piskorz") z Pilawy, Józef Choroś z Piastowa, Stanisław Dziubak ze Stefanowa, Władysław Dziubak ze Stefanowa, Bolesław Zalewski ze Stefanowa, Aleksander Wałachowski ze Stefanowa, Stanisław Abramowski z Górek, Grzegrzółka z Rudnika, Bolesław Kędziorek z Osiecka, Jan Kowalski z Miastkowa, ppor. Lucjan Kiljański ps. "Zawór" z Wólki Ostrożeńskiej, ppor. Antoni Sieradzki ps. "Sęp" z Górek, ppor. Franciszek Kruk ps. "Sosna", ppor. Antoni Mittek ps. "Lot", Edward Zieliński z Miętnego i Feliks Wielgosz (zmarł 29 grudnia 1944 r.), Stefan Strzeźek z Gusina, Wojciech Biczyk z Szymonowic, Józef Zaręba, Piotr Budyta i Józef Adamczyk (wszyscy z Niecieczy), Jan Osiadacz z Goźlina Małego, Jan Kołnierzak z Mariańskiego Porzecza (zmarł w obozie), Marian Woźniak z Wilgi, Wiktor Jaworski z Zambrzykowa oraz Michał Strachota, Józef Radzik i Jan Pyza z Karczunku gm. Sobienie Jeziory. Stanisław Piesio ps "Leszczyna" aresztowany w 1944 r. w Mielnem został rozstrzelany w 1945 r. na Przyczółku Wareckim.Piotr Wollenberg ps. "Świstak" przebywał w więzieniu od października 1944 do 1947 r.
5 sierpnia 1945 r. żołnierze KBW aresztowali w Puznowie: Piotra Majewskiego, Mieczysława Rękawka, Jana Jaworskiego, Wiktora Rękawka, Franciszka Ostrowskiego i Józefa Piesiewicza. Zwolniono ich pod koniec września, po 50 dniach i śledztwach połączonych z torturami..../fragmenty książki Zbigniewa Gnata Wieteski "Armia Krajowa Obwód GOŁAB - Garwolin"/

Polecam

ostatnie zmiany 09.08.2009 SJS

powrót do strony głównej

2003 -2009 

 

Jesteś Na bloga liczniki osobą na tej stronie.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego