Rębków, ile ma lat? ostatnia zmiana 4.11.2009

Moja matka, jako siedemnastoletnia dziewczyna przyjechała w latach trzydziestych do swojej zamężnej siostry do Garwolina na dwa tygodnie – pozostała na całe życie. Została nie w samym Garwolinie ale w Rębkowie – mój ojciec stamtąd pochodził.


To już 1938 rok Wacława Siudalska i Justyna Siudalska


Wacława Czyż 1936 rok


Stefan Siudalski, gdzieś około 1928 roku

    Rodzice moi wielokrotnie wyprowadzali się z Rębkowa ale zawsze wracali. Po zbombardowaniu Garwolina w 1939 roku wrócili do domu dziadków w Rębkowie. Byli tam przez okupację. Po Kłodzku, Świdnicy, Siedlcach znów na kilka lat zamieszkali w Rębkowie. Nawet gdy na stałe zamieszkali w Warszawie miejscem gdzie spędzali wolny czas był Rębków.
Rębków, Rębków, Rębków – co to jest Rębków? ..
....Trzy kilometry za Garwolinem
Jest wioska, Rębków się zowie,
Świeża, pachnąca bzami, jaśminem,
Kwitnąca szczęściem i zdrowiem....
To fragment wiersza napisanego ponad siedemdziesiąt lat temu.
Rębków to wieś, wieś która leży siedem kilometrów1 od Garwolina przy drodze z Garwolina do Wilgi i tego można dowiedzieć się z każdej mapy samochodowej lecz z tych map nie można odczytać, że przez Rębków prowadzi średniowieczny trakt do Osiecka. Nie można też w żadnym przewodniku wyczytać, że przy tym trakcie, między Starym Rębkowem a Rębkowem Borkami w 1937 roku odkryto dwa groby. Groby zbudowane w kształcie skrzyń kamiennych. Po pochowanych w nich ludziach już nawet śladu nie było ale pozostały w grobowcach bardzo dobrze zachowane gliniane garnki w których żywność na drogę w zaświaty zmarłym ich współplemieńcy pozostawili.
Wśród garnków były też z krzemienia wykonane siekierki, ostrza i wióry. Taki rodzaj krzemienia pasiastego występuje tylko w jednym miejscu w Górach Świętokrzyskich. Daleko nawet dziś a cztery tysiące lat temu było jeszcze dalej. Może nie tyle dalej co wiele dłużej się wtedy podróżowało niż dziś.
To te grobowce miały tyle lat?
Chyba nawet więcej.
To one mają tyle lat co piramidy?
Mogą być nawet starsze od piramidy Cheopsa - tej największej.
Ile więc lat ma Rębków?
Nie można zakładać, że przez te ostatnie cztery - pięć tysiący lat miejsce zwane dziś Rębkowem było ciągle zasiedlane a już zupełnie nie można uważać, że ci co tu  dziś mieszkają są potomkami tamtych mieszkańców z przed czterech tysiącleci. Przez Europę a więc i przez tę część Polski przeszło wiele plemion. Niektóre z nich gościły krótko inne zasiedlały te tereny sześćset lat lub dłużej. Pozostały po nich groby, skorupy garnków, kamienne i żelazne narzędzia i broń.
To tak naprawdę ile lat ma Rębków?
Zadawałem to pytanie dzisiejszym mieszkańcom Rębkowa.
I co?
Młodzi mówili, że pewnie ponad sto, starsi że pewnie dwieście lub więcej. Byli nawet tacy którzy mówili, że pewnie ponad czterysta ale i dla nich było szokiem gdy mówiłem, że nie mniej niż osiemset. Jest wysoce prawdopodobne, że wieś ma nie mniej niż 1000 lat.

Strona 268 z książki "Czersk we wczesnym średniowieczu: od VII do XII wieku" Jadwiga Rauhutowa Wydawca  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

Strona 268

Zachowały się dokumenty?
Nie, ale w dokumencie sprzedaży wsi Garwolin z 1407 roku można znaleźć zapis, że Garwolin graniczy z polami wsi Wola Rębkowska. Jeśli więc sześćset lat temu istniała wieś o nazwie Wola Rębkowska to jest oczywiste, że Rębków musi mieć mieć grubo więcej niż sześćset lat ponieważ aby mogła powstać miejscowość Wola Rębkowska to Rębków już musiał być.
A może Wola Rębkowska była pierwsza?
Nie, ponieważ w dokumencie z XV wieku jest podana liczba zagród w obu wsiach i w Rębkowie jest 45 domów a w Woli 33.
nazwa rębków
Ile lat ma więc Rębków?
Nie mniej niż osiemset, gdyż co najmniej dwieście lat trzeba było aby obok jednej wsi powstała druga. Nawet teraz, przy o wiele szybszym wzroście liczby ludności sto lat to za mało aby obok istniejącej wsi powstała nowa. Można więc przyjąć, że Rębków ma nie mniej niż osiemset lat.

© SJS 10.2004 Powrót do strony głównej

1Dlaczego siedem a nie trzy? Bo przed wojną do Rębkowa zaliczano także Wolę Rębkowską a do niej jest trzy kilometry

html> html>