Rębków ciekawostki

Dom - kwatera Żukowa

We wspomnieniach Żukowa trudno znaleŸć wzmiankę o tym jego miejscu kwaterowania ale w ilu miejscach kwaterował? Pewnie w wielu Dom dobrze zachowany lecz pewnie niedługo zostanie rozebrany..

 

SJS wrzesień 2003

ml> tml> ml>