Rębków     Rembków, Rempków - tak też pisano  - Ile tych Rębkowów jest? Jest Rębków Stary, Rębków Kolonia, Rębków Podsadowiec, Rębków Podbiele, Rębków Borki, Rębków Parcele no i Rębków Michałówka i to jest jeden duży Rębków.

Bunt chłopów w starostwie rębkowskim w 1791 roku

T. Korzon "Dzieje wewnętrzne Polski za Stanisława Augusta 1764-1794" tom I Warszawa 1897

/Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794) : badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. T. 1 / przez Tadeusza Korzona ; wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie/

oraz

"Ostatni rok Sejmu Wielkiego" Kraków 1898 rok strona 109 W. Smoleżeński


Bunt chłopów w dzierżawie Rębków

Walenty Kurosz, dzierżawca Rębkowa, do Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Księstwa Mazowieckiego Ziemi Czerskiej

przed 13.IX. 1791

Prześwietna Komisjo Cywilno - Wojskowa. J.W.P. Dobrodzieje.

Chwalebne czynności i troskliwą o dobro powszechne pieczołowitość wielbiąc w godnych osobach J.W.P.M. Panów Dobrodziejów stosowne do zamiaru takowego przez uniwersał z wyroków J.W.P. Dobrodziejów dla ziemi czerskiej wyszły i publikowany, mamhonor u nóg ichzłożyć prośby.

Trzymając przez dzierżawę w starostwie rębkowskim wsie Rębków, Wolę Rębkowską, Usniaki i Wikowyją, a przez lat 4 w spokojnej, iż wszelkim posłuszeństwie od poddaństwa zostawałem posesyi, wszelkie posłuszeństwo i daniny, podług podanego od j.w. cześnika Bielińskiego, starosty rębkowskiego, mnie inwentarza odbierałem. Teraz od przeszłego św. Jana Chrzciciela zniósłszy się chłopi, czyli zbuntowawszy się za powodem pryncypałów podniecająych do nieposłuszeństwa dworowi i od tego groźnie odwodzących, jako to Wojciech Starosza, Łukasza Aluchni, Antoniego Siejki, Tomasza Ludowskiego, Macieja Krupy, Kazimierza Bachusa, Wojciecha Makulskiego, Sebastyjana Koczyka, Grzegorza Balasa, należącą pańszczyznę nieregularnie odbywają, po kilkadziesiąt dni pozatrzymywali, a którzy odbywają, późno bardzo zwyczajem niepraktycznym na tęż wychodzą. Daremszczyzny zwyczajnej, inwentarzem podanej, ani stróży cale nie dopełniają, na tłokę nie wychodzą, na najem zwyczajny nie podług ordynacyi dekretami królewskimi Referendarii Koronnej ani podług inwentarza odbywac nie chcą, lecz podług ich woli dla upadku w gospodarstwie płacić muszą. Odgróżki przeciwko mnie dyspozytorowi i pisarzowi memu czynią. Przyjaciół na uśmierzenie takowego butowniczego zamiaru i rozumnych używałem, wzgardziwszy ich rozstropnym przełożeniem, na jednego z tych i na ludzi moich do kołów i kijów porwali się, którzy ucieczką zdrowie i życie salwować musieli. Francuską czynnością chełpiąc się tą ustawicznie odgrażają . W takowej zostając troskliwości, niebezpieczeństwa zdrowia i życia oraz upadku majątku w zajętym w ogniu buntów i nieposłuszeństwa wspomnianych chłopów, jak najpokorniejszą składam suplikę o wyrok sądu J.W.W. Panów Dobrodziejów, pomocy wojskowej na poskromienie buntu tychże chłopów i przymuszenia do posłuszeństwa.

Stosowna prośba moja do uniwersału pod dniem 17 m. sierpnia r. b. w Warce zapadłego do J.W.W. Panów Dobrodziejów uczyniona. Jestem pełen nadziei, iż mnie chorego, a.z okazyi buntów chłopskich troskliwego i zmartwionego skutecznie oswobodzi.

Walenty Kurosz


Jak dalej potoczyły się losy buntu?

nazwiska wymienione w skardze

nazwiska które występują dziś w Rębkowie lub okolicy

Wojciech Starosz

brak

Łukasz Aluchnia

Aluchnia - Wola Rębkowska

Antoni Siejka

Siejka

Tomasz Ludowski

Lodowski ?

Maciej Krupa

Krupa

Kazimierz Bachus

brak

Wojciech Makulski

Makulski - Wola Rębkowska

Sebastyjan Koczyk

Kocyk ?

Grzegorz Balas

Balas

Stefan Jerzy Siudalski © 2003

Powrót do strony głównej