Archeologia - Rębkow - duża historia małej wsi

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

Archeologia

Rębków archeologia

Na terenie Rębkowa i w najbliższej okolicy (Górki, Ruda Talubska) znajdują sie ślady osadnictwa datowane na 4500 lat przed naszą erą! Czyli to tylko 6500 lat temu!

Okres neolitu
/4500-1700 pne/ :
   * kultura pucharów lejkowych - osada w Rudzie Talubskiej,
   * kultura amfor kulistych - Rębków Parcele -[1] cmentarzysko -  stanowisko na drodze na Borki /dziś zaliczane do Rębkowa Starego lecz w 1938 roku gdy prowadzono tam prace wykopaliskowe miejsce to nazywano Parcelami/
   * kultura ceramiki sznurowej - Górki - fragmenty naczyń glinianych, Ruda Talubska - osada,
   * niezaszeregowane - Rębków - narzędzia krzemienne,
   * toporek z kamienia /zdjęcie obok/ - prawdopodobnie Wola Władysławowska

Piękny garnek z trzema /6/ uszami pochodzący z grobowca nr 2 pod Borkami - wykopaliska prowadzono w latach 1938-1939 - widoczna na rysunku swastyka, symbol Słońca była umieszczona wewnątrz naczynia czyli nie była widoczna.

Ile lat ma ten garnek?
Nie mniej niż 4600 lat. Wzory na ceramice były wykonywane czymś  w rodzju stempelków.
Informacje
: Sprawozdania Archeologiczne tom XLIII, Kraków 1991, J. Ścibor, A. Kokowski, W. Koman,  Zespoły Grobowe Kultury Amfor Kulistych z Zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej, str. 79-108.

na str. 99 jest taki cytat: godna uwagi jest także liczba wiórów. Analogię stanowi tu grób. nr 1 ze stan. IV (D) w Klementowicach, woj. Lublin, także zawierający trzy siekierki krzemienne, równie zaś liczne wióry odkryto w grobie II z Rębkowa-Parcel, woj. Siedlce (S. Nosek 1955, ryc. 35).
na str. 103 – Bardzo zbliżony zespół wiórów zarówno pod względem liczebności, jak i morfologii, wykonanych jednak z krzemienia czekoladowego, pochodzi z grobu II w Rębkowie-P
arcelach, woj. Siedleckie (S. Nosek 1955, ryc. 35)
Rysunek pochodzi z:

   * Nosek. S, Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie, „Annales UMCS”, t. 5, s. 55-158,
   * 1955Nosek S, Kultura Amfor Kulistych w Polsce, Wrocław 1967
   * Więcej informacji = rebkow_parcele.pdf


Informacje w tej części tabeli wyszukał: Sebastian Tyszczuk
Epoka brązu
/1700-650 pne/:
   * kultura trzciniecka - Górki - fragmenty naczyń glinianych,
   * Epoka żelaza /650- V w n.e./ - czas Wandalów?:
   * najbliższe stanowiska archeologiczne obok Rębkowa to: Garwolin, Sulbiny, NiecieplinBardzo dobrze jest opisane stanowisko w Garwolinie
przy ulicy Leszczyńskiej na polu Feliksa Gadosia- (sześć kilometrów od Rębkowa - mapa po lewej - zaznaczone kolorem amarantowym na polu za Leszczynami, kolorem ceglastym oznaczone cmentarzysko kultury przeworskiej w Niecieplinie) gdzie w grobach znaleziono bardzo dużo dobrze zachowanych przedmiotów takich jak: groty włóczni i dzid, noże, zapinki, brzytwy /tak brzytwy to nie pomyłka tylko ich kształt zupełnie nie przypomina tych dziś używanych/ sprzączki do pasów - zupełnie takie same jak używane dziś, igły, nożyczki /prawie dokładnie takie same jak te używane do strzyżenia owiec, współczesny wyrób poniżej a nożyczki znalezione w grobowcu na rysunku obok poniżej/ krzesiwa metalowe, ceramika - także kubki do picia! i to wszystko było wytwarzane około 2000 lat temu!

  


Nożyczki współczesne używane do strzyżenia owiec
  

Nożyczki z grobowca - to tylko około 2000 lat temu   

a to fragment zamka, jak to działało? chyba zamknięcie skrzyni
  

klucz, a nam się wydaje, że ten wynalazek to nie taki stary - ten klucz ma około 2000 lat, wykopaliska Garwolin [wszystkie trzy rysunki - patrz spis literatury poz. 7 ]Okres wczesnego średniowiecza:
   * Górki - osada,
   * Rębków - fragmenty naczyń glinianych

   


Mapa stanowisk archeologicznych w Rębkowie:
   * - zielony - stanowiska oznakowane,
   * - niebieski - kurhan?
   * - żółty - stanowiska nieoznakowane - w tym jedno na mapach jest błędnie oznaczone, jedno - prace rozpoczęto tuż przed wybuchem wojny i brak jest dokumentacji, jedno - bardzo prymitywne narzędzia kamienne wyorywane podczas prac polowych,
   *  - czerwony- wyraźnie widoczne z kosmosu koło które może być dawną fosą - może wczesne średniowiecze?

...Wtóre pole ku Osieczku za młynem, na które wysiewają kor. 150, uradza się kop żyta 560, Jarego wysiewają kor. 32 , uradza się żyta kop 66....


Jeśli masz więcej informacji na te tematy - napisz


Opisy w artykułach i stronach www:
--------------
"Najlepiej zbadanych i najwartościowszym znaleziskiem jest cmentarzysko KAK w Rębkowie-Parcelach (gm. Garwolin), datowane na około 3500 lat p.n.e. Znalezisko zostało odkryte w okresie międzywojennym i zaliczane jest do bogatszych zespołów grobowych na wschód od środkowej Wisły. W grobie odkrytym w 1937 r. odkryto dwa groby szkieletowe w obstawach kamiennych, wyposażone w dużą liczbę naczyń glinianych oraz po dwie siekierki krzemienne. Znalezione naczynia ozdobiono różnego typu odciskami stempelkowymi w kształcie słupków, kółek, kropek, kącików układających się w szerokie pasma rombów, zygzaków, jodełek, trójkątów a nawet motyw sfastyki raczej jako symbol kultowy niż forma zdobnicza. Na podstawie innych znalezisk wiadomo, że jej głównym zajęciem było rolnictwo oraz hodowla zwierząt domowych (bydło, świnie)."


Powyższy cytat pochodzi ze strony

------------
Literatura
:
  1. "Garwolin - dzieje miasta i okolicy" praca zbiorowa Książka i Wiedza 1980 rok,
  2. http://www.lce.lublin.pl/archeo/neolit/neolit_3.html
  3. rebkow_parcele.pdf

  4. mapa Urzędu Gminy - oznakowanie stanowisk archeologicznych
  5. informacje mieszkańców i moje własne spostrzeżenia
  6. „Cmentarzysko kultury przeworskiej w Garwolinie” Andrzej Niewęgłowski Warszawa IHKM PAN 1991

Stefan Jerzy Siudalski © aktualizacje: 25.11.2010, 29.05.2012,  24.11.2012 23.02.2014 08.06.2014 29.01.2015

Poniżej - odtworzone na podstawie rysunków garnki z grobowców w Rębkowie
Warto zwrócić uwagę na różnorodność kształtów a więc i różne ich przeznaczenie.

Jesteś Na bloga liczniki osobą na tej stronie.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego